Meny
Meny

Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen är det största bostadsbolaget i Botkyrka med cirka 11 000 bostäder. Vi ägs av Botkyrka kommun och driver en allmännyttig verksamhet. Ungefär var tredje invånare i kommunen bor hos oss. Vi vill erbjuda ett prisvärt boende med trygghet och kvalitet, snabb och professionell service och god miljö både inom- och utomhus.

Vi arbetar med social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet och har cirka 130 anställda inom olika arbetsområden. Våra medarbetare arbetar med allt från förvaltning och renovering till ekonomi och affärsutveckling med mera. Vårt mål är att skapa en miljö där erfarenheter och kunskaper tas tillvara. Medarbetare ska känna att deras insats i arbetet är betydelsefull och att de har ett ansvar för att medverka till goda arbetsförhållanden.

Botkyrkabyggen är ett dynamiskt och utvecklingsorienterat företag som står inför stora och spännande utmaningar. Hos oss finns utrymme för handlingskraft och innovation och våra arbeten är stimulerande med många kontaktytor både i och utanför företaget. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, flexibla arbetstider och ett gott arbetsklimat.

Jag gillar det sociala i arbetet, att träffa våra hyresgäster och få representera Botkyrkabyggen på ett bra sätt. Det är ett jätteroligt jobb och jag trivs otroligt bra med både chefer, medarbetare och alla hyresgäster.
Koffie
Du blir så väl bemött hos Botkyrkabyggen. Jag gillar verkligen inkluderingen här, det är lite av en familjekänsla.
Aina
Botkyrkabyggen arbetar mycket med mångfald och jämlikhet vilket inspirerar mig i mitt arbete. Hos Botkyrkabyggen finns möjligheter att utvecklas. Mitt arbete är varierat och varje dag lär jag mig något nytt.
Arshad
Jag gillar det sociala i arbetet, att träffa våra hyresgäster och få representera Botkyrkabyggen på ett bra sätt. Det är ett jätteroligt jobb och jag trivs otroligt bra med både chefer, medarbetare och alla hyresgäster.
Koffie
Du blir så väl bemött hos Botkyrkabyggen. Jag gillar verkligen inkluderingen här, det är lite av en familjekänsla.
Aina
Botkyrkabyggen arbetar mycket med mångfald och jämlikhet vilket inspirerar mig i mitt arbete. Hos Botkyrkabyggen finns möjligheter att utvecklas. Mitt arbete är varierat och varje dag lär jag mig något nytt.
Arshad

Likabehandling och jämställdhet

Hos Botkyrkabyggen har alla människor lika värde. Det gäller såväl i olika relationer på arbetsplatsen som i kontakten mellan oss och våra hyresgäster. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga i vår miljö och bli behandlade som individer på lika villkor oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi har nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling och arbetar med att ge vår personal ökade kunskaper om mångfald och likabehandling för att det ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet.

Som ett led i vårt arbete med jämställdhet och social hållbarhet har vi en jämställdhetssatsning som heter "Qvinna i Botkyrka". Det innebär att vi har anställt arbetslösa kvinnor boende i våra hus som städar trapphusen och områdena kring bostadshusen samt är ambassadörer ute i bostadsområdena. Förhoppningen är att kvinnorna genom sin lokala förankring ska öka tryggheten och trivseln i området. Vi vill hjälpa dessa kvinnor med utländsk härkomst att komma ut i arbetslivet och få möjlighet till egen försörjning. Se gärna en film om projektet nedan.

Botkyrkabyggen fick under 2018 pris för sitt framgångsrika arbete med mångfald och inkludering. Bolaget utsågs till Årets Mångfaldssmarta företag av nätverket MINE. Priset och jämställdhetssatsningen uppmärksammades i både media och branschorganisationer, såsom SVT Nyheter, Mitti, SABO, Förvaltarforum, Hem & Hyra, Hållbart Byggande och Fastighetsfolket.

I december 2018 publicerade SVT en artikel och film om vår jämställdhetssatsning Qvinna i Botkyrka, läs artikeln och se klippet här. SVT Nyheter uppmärksammade även att Botkyrkabyggen var finalist till Svenska Jämställdhetspriset 2019. Anledningen till att Botkyrkabyggen blev utsedd som finalist var med anledning av jämställdhetssatsningen Qvinna i Botkyrka som erbjuder nyanlända kvinnor en chans till arbete som en väg till integration, ökat inflytande och egenmakt. Läs mer på Forum Jämställdhet.

Qvinna i Botkyrka

Lediga jobb