Meny
Meny

Qvinna i Botkyrka

Qvinna i Botkyrka erbjuder jobb, språkstudier och utbildning i bland annat jämställdhet och friskvård till kvinnor som bor i Botkyrkabyggens hus och som står långt från arbetsmarknaden. Det som startades som ett projekt hösten 2017 är nu en permanent del i bolagets ordinarie verksamhet. Hösten 2019 är 17 kvinnor anställda och arbetar i Fittja och Norsborg. År 2020 kommer ytterligare tio kvinnor att anställas och arbetet utökas till ännu en stadsdel. Visionen är att 100 kvinnor ska vara anställda inom ramen för Qvinna i Botkyrka år 2025. 

Arbetet består i att städa trapphus och tvättstugor samt se över utemiljön samtidigt som de med hjälp av sin lokala förankring verkar som ambassadörer och skapar trygghet och trivsel i området.


I oktober 2018 började fem kvinnor arbeta i Norsborg.

Målet med satsningen är att få kvinnor med utländsk härkomst att komma ut i arbetslivet och få möjlighet till egen försörjning, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnorna har förutom undervisning i svenska också gått utbildningar i jämställdhet, friskvård, hantering av hot och våld samt hjärt- och lungräddning. Under tiden satsningen har pågått har kvinnorna utvecklats mycket både gällande ökat självförtroende och självkänsla. De har även ökade kunskaper i svenska. Att anställa lokalt förankrade kvinnor kan leda till ökad trygghet och minskad skadegörelse i området. På sikt kan det även leda till höjda marknadsvärden i bostadsområdena.

När Botkyrkabyggen startade Qvinna i Botkyrka började kvinnorna städa i de trapphus i Fittja där vi hade mest problem när det gällde skadegörelse, nedskräpning och otrygghet. Botkyrkabyggen har gjort enkätmätningar på hur nöjda hyresgästerna är med städningen i de trapphus och tvättstugor som kvinnorna städar och ser att de flesta är mycket nöjda. Kvinnorna har gjort att kvaliteten på städningen har höjts avsevärt.

Susanne Axelsson Heldring, HR-chef, och Konstantina Chatzoudis, arbetsledare, i Qvinna i Botkyrka-bilen.

Från och med mars 2019 tog Botkyrkabyggen över all trapphusstädning i egen regi i hela Fittja och Norsborg. Botkyrkabyggen har sagt upp avtalen med entreprenören och permanentar därmed det som tidigare var ett projekt. Botkyrkabyggen kan se att satsningen lönar sig ur både ett ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv.