Meny
Meny

Ung i Botkyrka

Projektet ”Ung i Botkyrka” vände sig till ungdomar mellan 18-24 år som hade slutfört en gymnasieutbildning samt bodde i Botkyrka kommun och som ville få en yrkesintroduktion in i fastighetsbranschen. Vi erbjöd jobb och utbildning under ett år inom fastighetsskötsel samt skötsel och förvaltning av utemiljöer. Botkyrkabyggen ville underlätta för ungdomar att komma in i fastighetsbranschen och få fler intresserade av branschen. Vi ville ta tillvara den kompetens som finns hos ungdomarna. Satsningen ville särskilt uppmärksamma kvinnor. Detta på grund av att fastighetsbranschen traditionellt är en manlig bransch och det finns ett behov av att öka andelen kvinnor.

Målet med programmet var att kunna hjälpa ungdomarna ut i ordinarie arbete inom fastighetsbranschen efter utbildningsåret.

I det senaste projektet rekryterades 6 ungdomar i ålder 18-24 år med avslutad gymnasieutbildning till projektet, 3 tjejer och 3 killar. Av dessa bodde 70 % i våra områden. Ungdomarna fick under ett år både utbildning och praktik, fyra utbildningsblock under 4-5 veckor per period och däremellan praktik i våra områden. Utbildningen hölls av Yrkesakademin och handlade om byggnader utvändigt och invändigt, utemiljö, fastigheter i samhället, värmesystem, elsystem, VA-system, medarbetarskap, kommunikation, kundservice, affärsmannaskap, säkerhet, företagsekonomi samt lagbunden juridik och branschregler. Praktiken leddes av två arbetsledare som kom från vår egen organisation.

Det senaste yrkesintroduktionsprogrammet Ung i Botkyrka startade 1 september 2015 och pågick till 31 augusti 2016. Av de sex ungdomarna i projektet fick fyra arbete hos Botkyrkabyggen efteråt, som miljövärd, reparatör eller kundvärd. De andra två deltagarna gick vidare till studier. Det är ett resultat som vi är mycket nöjda med.